Historie a současnost

Založení pivovaru roku 1540 či dříve…

Schwarzenberský pivovar v Protivíně od pradávna býval a doposud je největším pivovarem Prácheňska.
Přesný rok jeho založení je pro nedostatek písemných zpráv zahalen tajemstvím.
Jisté však je, že existoval už v první polovině 16. století, i když nepřímé informace indikují existenci pivovaru již v 15. století .

Z dokumentů uložených ve schwarzenberském archivu vyplývá, že 29. listopadu 1540 věnoval Jan z Pernštejna Ondřeji Ungnadovi ze Suneku a jeho manželce Bohunce „statek protivínský se vším příslušenstvím, i s krčmami od panství hlubockého k pivovaru protivínskému obrácenými“.

Léta 1551 postoupil Ondřej Ungnad své druhé manželce Anně zboží protivínské s tvrzí, pivovarem, podlužím a městečkem Protivínem, načež si roku 1554 oba manželé při prodeji části panství Vilému z Rožmberka vymínili několik krčem na Hlubocku, aby v nich nadále bylo odebíráno pivo výhradně z panství pivovaru v Protivíně.

Roku 1562 se objevuje opět zmínka o pivovaru při tvrzi protivínské a o panské chmelnici u Protivína. Ještě v době poměrně nedávné se setkáváme s jinými daty roku založení.

Jedním z nich je datum 1598, jedná se o tzv. „Trhovou taxu“. Je to jakýsi detailní protokol popisující pivovar, vydaný při prodeji pivovaru. Je uložený v SOA Třeboň a vyniká svojí dokonalou kaligrafickou úpravou, svědčící nepřímo o významu a důležitosti pivovaru. S největší pravděpodobností si právě kvůli jejímu krásnému vzhledu tuto listinu vybrali jako listinu zakládající a ignorovali historické skutečnosti.

Rozvoj za Schwarzenbergů

Roku 1711 přešel pivovar do vlastnictví knížecího rodu Schwarzenbergů. V letech 1872–1876 byl vystavěn pivovar nový, na tu dobu velmi moderní a pokrokový, v němž se skvělé pivo vyrábí dodnes. To, že byl vystavěn ve svahu dle technologického toku, je dílo vlastní schwarzenberské projekční kanceláře vedené Damasiem Deworetzkym a stavitelem Františkem Trostmannem ve stylu, který můžeme obdivovat například i na Hluboké. Pivovar měl díky prosazování inovativních technologií mnohá prvenství té doby. Využíval jako první ve střední Evropě propagační stanici na pomnožování vlastních kvasinek a první moderně vybavenou pivovarskou laboratoř. Byla zde poprvé vyzkoušena metoda výroby podle Nathana, tedy první prapředek CKT. Později, roku 1892, byl někdejší protivínský cukrovar přestavěn v rozsáhlou sladovnu, která hned v prvních letech svého provozu vyráběla přes 25 000 metrických centů sladu ročně. Zajímavostí je i koupě nákladního elektromobilu na rozvoz piva. Později měl pivovar i vlastní hydroelektrárnu Nové Mlýny na řece Vltavě. Řadil se tak mezi nejlepší, nejen co se týče kvality vyráběných piv, ale i díky inovativním technologiím. Předběhl tak ostatní v mnohém o několik desítek let.

 

Zlaté období

Nejslavnější období protivínského pivovaru přišlo na přelomu 19. a 20. století. Kromě moderního myšlení majitele a pracovníků pivovaru se o masivní a úspěšný rozvoj zasloužila železnice mezi Českými Budějovicemi a Plzní, později i Prahou, o jejíž výstavbu se Schwarzenbergové velkou měrou postarali a která prakticky prochází areálem pivovaru. Roku 1896 bylo v Protivíně vyrobeno 125 000 hektolitrů piva, a roku 1911 144 820 hektolitrů piva. Tento rekord byl překonán až za více než 40 let.
Pivo z Protivína se v té době vyváželo nejen do celého Rakouska-Uherska, ale i do zámoří. V té době měl pivovar své vlastní sklady v Praze, Plzni, Vídni, Terstu, Záhřebu, Berlíně, New Yorku, Chicagu a jinde. Zlaté období skončilo během první světové války, kdy pivovar přišel o své zahraniční odběratele.

Znárodnění

V roce 1947 došlo k proradnému vyvlastnění majetku rodiny Schwarzenbergů, včetně pivovaru. Mezi roky 1950–1952 byl pivovar začleněn do národního podniku Jihočeské pivovary se sídlem v Českých Budějovicích.
V letech 1953–1955 změnil protivínský pivovar majitele a stal se klíčovým závodem podniku Pošumavské pivovary. O tři roky později se však znovu vrací do područí národního podniku Jihočeské pivovary, kde zůstal až do změny režimu.

 

Záchrana pivovaru městem Protivín

V červnu 2000 prodaly Jihočeské pivovary závod Protivín městu Protivín,
které se stalo stoprocentním vlastníkem pivovaru. Tím, že město pivovar odkoupilo,
jej zachránilo, jelikož záměrem Jihočeských pivovarů bylo provoz pivovaru utlumit
a postupně jej zavřít. Po jeho záchraně se ještě na konci roku 2000 město rozhodlo pivovar prodat skupině libereckých podnikatelů.

Pivovary Lobkowicz Group

Nejnovější kapitola v dějinách Pivovaru Protivín se začíná psát v únoru 2008,
kdy pivovar spadá pod českou společnost Pivovary Lobkowicz Group. Nový vlastník má eminentní zájem navázat na vše dobré, co bylo v pivovaru uděláno, a chce samozřejmě protivínský pivovar i nadále rozvíjet. Společnost Pivovary Lobkowicz Group se bude i v budoucnosti zasazovat o vaření klasických českých ležáků pomocí tradiční technologie, posílení pozice pivovaru v regionu a o expanzi na trhy v zahraničí.

Je vám více než 18 let?

Potvrďte prosím, že je vám více než 18 let.